Rusya Federasyonu’nda faaliyet gösteren Türk şirketlerine hukuki hizmetler

 • Yasal temsilci hizmetleri
 • Sözlü ve yazılı danışmanlığı

 • Yüksek teknoloji şirketleri ve bilişim şirketleri için hukuki hizmetler verilmesi
 • İmalat sektöründeki firmalara hukuki hizmet verilmesi
 • Tedarik ve dağıtım şirketlerine hukuki hizmet verilmesi
 • Sözleşmelerin / kontratların hazırlanması, değiştirilmesi ve feshi
 • Rusya yasalarına uygun olarak iç belgelerin hazırlanması için hizmetler verilmesi
 • Kurumsal politikanın geliştirilmesi
 • Belgelerin yasal denetimi
 • İç güvenlik standartları geliştirme hizmetleri
 • Karşı tarafın iyi niyetin kontrol etmesi
 • Uyuşmazlıkların duruşma öncesi çözümü
 • Tahkim mahkemelerine talep beyanlarının hazırlanması
 • Tahkim Mahkemelerinde davaların yürütülmesi
 • Borç tahsilatı, icra takibi
 • Üçüncü şahısların eylemleri / ihmalleri hakkında şikayetlerin hazırlanması ve dosyalanması
 • Telif hakkı alanında hukuki hizmetler
 • Müzakerelere katılması
 • Şirket (Limited şirket, anonim şirket) tam kayıt edilmesi
 • Şirketin (Limited şirket, anonim şirket) tasfiyesi için hukuki destek
 • Rusya Federasyonu topraklarında Türk tüzel kişilikler şubelerinin, temsilciliklerinin kuruluşu/açılması ve onların faaliyetlerinin sona ermesi hizmetleri verilmesi. Türk tüzel kişilikler şubelerinin, temsilciliklerinin akreditasyonu yapılması
 • Uluslararası işlemleri destekleyen hukuki hizmetler
 • İşletme vizeleri alma hizmetleri